Bert's Tweewielers © 2000, alle rechten voorbehouden.

De internetsite van Berts2wielres.nl heeft een informatief karakter.Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Fair use

Het is niet toegestaan om van de Bert's Tweewielers.nl-website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de Bert's Tweewielers.nl website, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Links naar sites van derden

Bert's Tweewielers.nl bevat hyperlinks naar sites die buiten het Bert's Tweewielers.nl-domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk afwijkende op die pagina's aangegeven voorwaarden. Bert's Tweewielers is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina's.

Aansprakelijkheid

Bert's Tweewielers kan de beschikbaarheid en juistheid van al de op de internetpagina Bert's Tweewielers.nl voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Bert's Tweewielers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op Bert's Tweewielers.nl weergegeven gegevens, behoudens indien deze schade te wijten is aan Bert's Tweewielers's opzet of grove schuld.

Disclaimer

De gegevens over Bert's Tweewielers op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over Bert's Tweewielers te verstrekken. Beleggers moeten deze informatieverstrekking niet zien als bedoeld om in relatie gebracht te worden met beslissingen over het wel of niet doen van beleggingen, van welke aard dan ook. De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Bert's Tweewielers kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid. Voor meer informatie over Bert's Tweewielers kunt u het onderdeel Over Bert's Tweewielers raadplegen.

 

E-mail : info@qualit.nl

 Berts2wielers.nl is ontworpen & wordt gehost door QualIT Multimedia Design.
Copyright © 2000 by Berts2wielers.nl
Alle rechten voorbehouden.